Şirket Bilgisi | Yünsa - Kumaş Fabrikası, Türkiye Tekstil Sektörü

Şirket Bilgisi

Şirket Bilgisi

İmtiyazlı Paylar Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Ticaret Sicil Bilgileri-Şirket Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üst Yönetim
Esas Sözleşme
Temsile Yetkili Kişileri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bağımsız Denetçi Bilgileri
Vekaleten Oy Kullanma Formu
Özel Durum Açıklamaları
Bilgilendirme Politikası
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Sıkça Sorulan Sorular
Genel Kurul İç Yönerge
Bağış ve Yardım Politikası